Lean 5S

Lean 5S zijn twee termen die vaak in één adem worden genoemd. Dit komt voornamelijk omdat de vijf S methode een belangrijke bouwsteen is in het fundament van het huis van Lean. Naast een positieve bedrijfscultuur en gemotiveerde medewerkers zit lean 5S in de onderste laag van het fundament. Zie hieronder een voorbeeld van een het huis zoals Produlog (advies & training) deze vaak hanteert. In de pijlers zie je de flow (logistiek) en de productiviteits (productie/dienstverlening) terugkomen. In deze pijlers worden diverse technieken en methoden ingezet om een hoge productiviteit en optimale doorstroming te realiseren. Uiteindelijk is alles gericht op het optimaal bedienen van de klanten met als extra element het continu verbeteren om zo ook in de toekomst de concurrenten voor te blijven.

Uitleg Lean 5S

Op deze website vindt u uitleg van begrippen en voorbeelden met betrekking tot Lean maar met name met betrekking tot 5S. Doel is om in de loop der tijd deze website uit te bouwen tot een plek waar in principe alle informatie rondom vijf S is te vinden.

5S vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten maar is pas echt effectief toegepast en uitontwikkeld in Japan. De vijf S’en staan in het japans voor Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu en Shitsuke, wat in het Nederlands Scheiden, Sorteren, Schoonhouden, Standaardiseren en Standhouden betekent. Ik zal proberen om zoveel mogelijk in begrijpelijke taal de zaken uit te leggen. Ik sta open voor suggesties en opmerkingen. Bel mij dan op 06 – 54982 338 of mail naar henno.staal@produlog.nl.dan zal ik in ieder geval uw vraag beantwoorden maar ook bekijken hoe we deze informatie het beste aan deze website kunnen toevoegen.

Blog Lean 5S

Daarnaast vindt u rechts in het hoofdmenu onder blog diverse blog artikelen geschreven door Henno Staal. Hij is werkzaam voor Produlog en heeft de afgelopen jaren diverse organisaties ondersteund bij het implementeren van de vijf S’en vaak als onderdeel van een lean, world class manufacturing of operational excellence traject.