5S in een magazijn

Regelmatig krijg ik de vraag hoe nu 5S toe te passen in een magazijn? Deze methode is natuurlijk overal toe te passen maar het is vaak wel van belang om een goede vertaling te maken naar de eigen praktijk. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen wat je met 5S wilt bereiken:

Veiligheid

Een veiliger magazijn is de meest voorkomende reden om aan 5S te beginnen. Losliggende artikelen, emballage en verpakkingsmaterialen komen in de meeste magazijnen wel voor.
Daarnaast zijn er regelmatig onveilige situaties te herkennen die vaak met een goede structurering van magazijninrichting (stellingen) en het juiste gedrag van magazijnmedewerkers te voorkomen zijn. Hier kunnen alle 5 S’en een bijdrage leveren.

Orde en netheid

Een tweede reden voor het toepassen van 5S kan zijn om de orde en netheid op een hoger niveau te krijgen. 

Orde en netheid ligt aan de basis van veiliger werken maar is ook van belang indien men met klanten, leveranciers of andere bezoekers door het magazijn loopt.

5S kan hier uitkomst bieden door de 3eS (opruim- en schoonmaakschema) in combinatie met de 5eS (verbeteren routinegedrag van medewerkers).

Efficiency

Een derde reden om aan 5S te doen is om de efficiency te verbeteren of beter nog de

Het verbeteren met en op de werkvloer kan hier een goede bijdrage leveren. Dit wordt ook soms wel aangeduid als 5S-kaizen. arbeidsproductiviteit. In dit laatste wordt ook de kwaliteit van het werk meegewogen. Je kunt namelijk heel snel werken maar als je veel fouten maakt kan het eindresultaat nog steeds bedroevend zijn.

Eenrichtingsverkeer in combinatie met voorrangsregels in sommige delen van het magazijn kan de snelheid verhogen zonder de veiligheid en flexibiliteit tekort te doen.