5S Kaizen

Vaak zie je bij het toepassen van de 5S methode dat er al snel behoefte komt aan het structureren van het continu verbeteren van processen, in lean soms benoemd als 5S kaizen. Ook de suggesties van de werkvloer over wat er op de werkplek verbeterd kan en moet worden moeten op een gestructureerde manier verwerkt worden. 

5S kaizen

Een manier om dit te doen is om kaizen toe te passen. Lean kaizen staat voor het verbeteren op  en door de werkvloer. In de praktijk betekent dit meestal in kleine stapjes continu werken aan het verbeteren van processen.

Suggesties van medewerker moeten dan echter wel gestructureerd vastgelegd worden, bijvoorbeeld middels het invullen van een verbeterformulier.

Dit verbeterformulier zal vervolgens beoordeeld moeten worden en hier zal wel of geen actie worden ondernomen en er zal een bepaalde prioriteit aan gegeven moeten worden.

Daarnaast moet ook de voortgang van kleine verbeteracties bewaakt moeten worden. Bij voorkeur op een visuele manier, dus voor iedereen zichtbaar.

 Aandachtspunten verbeteren op de werkvloer

Enkele aandachtspunten bij het toepassen van 5S kaizen, met andere woorden verbeteren op de werkvloer zijn:

  • maak verbetervoorstellen zichtbaar (bijvoorbeeld hang ze op het informatiebord op de afdeling)
  • zorg altijd voor feedback naar degene die met een verbetersuggestie komt
  • zorg dat je via een vaste en snelle procedure/werkwijze verbetersuggesties verwerkt
  • zet verbeteringen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden met weinig budget direct in werking

Ten slotte kan gesteld worden dat in het kader van de vijfde S, continu verbeteren de beste borging is voor 5S, minimaal om te voorkomen dat men terugvalt in oude gedragspatronen. Een effectieve manier om dit te bevorderen is door bijvoorbeeld het houden van audits op de werkvloer, samen met de medewerkers, te combineren met het initiëren van verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen worden dan direct na de audit uitgewerkt en ingediend. Naast het feit dat er hierdoor een soort garantie komt op een aantal verbetersuggesties zal het ook medewerkers stimuleren om ook tussen de audits door pro actief met verbetervoorstellen te komen.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *