Wat is 5S?

5S is een methode die gebruikt wordt om, wat men in het engels ‘good housekeeping’ noemt, te realiseren. Orde en netheid zijn hierbij twee sleutelwoorden. Onderscheidend van alleen maar even de boel opruimen en schoonmaken is dat het om een gestructureerde manier van werken gaat. Zoals de naam al aangeeft gaat het om vijf onderdelen dan wel stappen.

Waar staan de vijf S’en voor?

De vijf S’en staan voor vijf onderdelen en bij de implementatie ervan ook voor de vijf stappen, te weten:

  1. Scheiden en sorteren
  2. Schikken en structureren
  3. Schoonmaken en onderhouden
  4. Standaardiseren en visualiseren
  5. Standhouden en borgen


Resultaten 5S

5S is gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als uitgangspunt. Door die te optimaliseren gaan we verspillingen tegen en leggen we de basis voor kwaliteit. Een goed georganiseerde werkplek en omgeving biedt tal van voordelen. Een overzichtelijke werkomgeving is niet alleen veiliger, maar ook efficiënter. 5S is een methode die gebruikt wordt voor werkplekorganisatie en biedt een basis in het proces van continue verbetering. Het invoeren van deze methode zal positief bijdragen aan het bedrijfsresultaat en het plezierig werken voor de medewerkers. Daarnaast kunt u met een gerust hart rondleidingen geven door uw bedrijf aan klanten, leveranciers en andere stakeholders.