Henno Staal

Henno Staal is geboren in 1966 in Groningen. Hij is na het VWO bedrijfseconomie gaan studeren aan de Rijks Universiteit in Groningen met als afstudeerrichting operations management. Als vervolgstudie heeft hij de CPIM opleiding bij APICS gevolgd.

Inmiddels getrouwd met Marja Molenaar en vader van drie kinderen Yannick (1997), Tymo en Hélène (beiden 1999).

Eerst vier jaar in loondienst gewerkt en daarna als zelfstandige advies-, trainings- en interimopdrachten bij diverse bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf uitgevoerd op het gebied van (productie)logistiek in het algemeen en lean management en productieplanning in het bijzonder.

Op dit moment werkzaam als directeur/eigenaar van Produlog, een bureau dat (productie)bedrijven ondersteunt bij het optimaliseren van processen. Bij met name industrie en groothandel wordt bijvoorbeeld gewerkt aan: verhoging output bottlenecks, verbeteren planning, optimalisatie voorraadbeheer, omsteltijdreductie, verbeteren afstemming van productieprocessen en het verbeteren van de interne communicatie. Praktische ondersteuning en kennisoverdracht zijn hierbij sleutelwoorden.